Gratulerer!

Vi synes det er svært hyggelig å kunne gratulere alle vinnere i KSindeks, Norges største og mest representative studie. Dette er en undersøkelse hvor kundene svarer om sitt eget selskap, og de har gitt de høyeste skårene til selskapene som vi viser nedenfor. 

 
 
if.png

ÅRETS BESTE KUNDESERVICE

 Det er mange selskaper som konkurrerer og det har hard konkurranse om  væ
re best. De fleste kundene tar kontakt på telefon –  en kanal de fleste aktørene er gode på.
 
Forskjellene viser seg i andre kanaler, for eksempel på epost der avstanden mellom de gode og de
mindre gode, er stor.  
- Kunderådgiverne hos IF beskrives som profesjonelle og empatiske og kundene opplever å få gode
svar på spørsmålene de har. IF vet hvem du er når du ringer og hva du har spurt om
før. De har satset tungt på å bli best i digitale kanaler, de svarer raskt og de vet hvilken
 kanal kunden ønsker å bli kontaktet i.  

 

Årets beste kundeservice bank

- Det er ingen bransje som får så mange kundehenvendelser gjennom et år, som bank,

 Alle aktørene har forstått betydningen av å møte kundene på en god måte, noe som gjør at kampen mellom de beste, hard. 

En av utfordringene som mange i bransjen sliter med er for eksempel knyttet til koblingen mellom bankenes lokalkontorer, for de som har det, og et godt kundesenter sentralt i organisasjonen.

- Skandiabanken utmerker seg med kjappe tilbakemeldinger hver gang de blir kontakt. De er svært gode på kundeservice i digitale kanaler, de møter kundene med et smil og den personen som tar saken løser den alltid uten å sette den videre.

 
altibox.png
 

Årets beste kundeservice bredbånd

Denne kategorien kunne vi halt kalt "Feil & Support", smiler Finn Olav Sveinall, seniorrådgiver i Kantar TNS. 

Over halvparten av alle henvendelser om bredbånd gjelder feil som meldes inn til et selskap. Kundene må ofte ta kontakt flere ganger for å få hjelp til å løse problemet, så det er en kategori der det er utfordrende å være gode. 
Altibox utmerker seg med raske svar og kundebehandlere som er effektive og som har god geografikunnskap. Personen kunden snakker med har god informasjon om kundeforholdet og de er flinke til å svare i de kanalene kundene ønsker å bli kontaktet i.