VÅRE

Tjenester


 

Kundeserviceundersøkelser

Kantar tilbyr kundeserviceundersøkelser som et av våre produkter innenfor kundeservice. Vi benytter ofte KSindeks-skjemaet som basis fordi det gir muligheter til å sammenligne egne resultater med konkurrenten eller bransjen sine resultater.

 

FULLAUTOMATISERING

En del av våre kunder gjennomfører fullautomatiserte undersøkelser. Da sendes kontaktlistene automatisk til Kantar og vi sender ut undersøkelsen automatisk. Rapportering skjer i en egen rapporteringsportal som leveres som standardvare eller blir skreddersydd etter kundenes behov. Vi sender ut undersøkelsen via SMS eller epost. Vi har også et strategisk samarbeid med Loxysoft når det gjelder fullautomatisering, samt andre selskap innenfor kundedialog.

Rådgivning

Vår erfaring innenfor kundeservice er verdifull for både eksisterende og nye kunder. Kundeservice-erfaring innenfor mange bransjer gir oss muligheten til å kunne gi råd basert på innsiktsfull kompetanse både innenfor den sektoren det gjelder, men også basert på vår kunnskap om kundeservice generelt. Vårt mål vil alltid være å sørge for høyest mulig tilfredshet hos kundens kunder, i tillegg til å kunne gi råd om tiltak som kan spare kostnader.

 

KVALITATIV KUNDESERVICEEVALUERING

Ofte trenger man et sett med «ferske øyne» som kan vurdere hvilke styrker og svakheter et kundesenter har. Vi baserer våre råd på kvalitative metoder, i tillegg til de kvantitative. Våre rådgivere går inn som kunder og vurderer selskapets kundeservice basert på ulike scenarioer. Effekten av dette er som regel stor og konkrete tiltak blir iverksatt basert på rådene fra denne øvelsen. I tillegg benyttes resultatene fra KSindeks som er kundenes tilbakemeldinger og en viktig del av vår helhetlige rådgivning.

KSindeks

KSindeks er et prosjekt som pågår kontinuerlig. Hvert år er det mange kunder som ønsker å se sine egne resultater opp mot bransje og konkurrenter. KSindeks er en svært robust og stor database som også benyttes til statistisk analyse for å finne områder som virkelig betyr noe for den spesifikke bransje eller bedrift.
KSindeks er også en god guide til hvilke områder som betyr mest innen kundeservice og kan benyttes til egne undersøkelser.

Foredragsvirksomhet

Kantar tilbyr foredragsholdere innenfor kundeservice. Gjennom KSindeks kan det presenteres resultater for bransjer som oppleves som relevante for publikum. Vi er også faste foredragsholdere på konferansen «Kundeservicedagene» som avholdes i samarbeid med Tekna.  

 

/foto av Erlend Espedal (bak) og Finn Olav Sveinall

/foto av Erlend Espedal (bak) og Finn Olav Sveinall

finn olav sveinall

Finn Olav Sveinall har som medansvarlig for KSindeks og konsulent innenfor kundeservice trolig den beste pulsen på kundeservicemarkedet i Norge i dag. Han har de siste elleve årene jobbet med forbedring av kundeservice hos noen av Norges største bedrifter. Han er ansvarlig for godt over en million kundeintervjuer og blir benyttet som foredragsholder på en rekke seminarer.

 

ERLEND eSPEDAL

Erlend Espedal er medansvarlig for KSindeks og jobber til daglig innenfor rådgivning om kundeservice. Espedal er ansvarlig for kundeserviceundersøkelser innenfor bank, finans og energi. Espedal har svært høy teknisk kompetanse og er ofte med i oppstarten av fullautomatiserte undersøkelser.