116 påmeldte!

Vi innrømmer det, vi har overbooket litt. Det er nå påmeldt 10 flere enn det selve salen tar. Det er av erfaring vi gjør dette, det er som regel noe frafall på slike gratis seminar. Etter hvert vil vi komme ut med mer informasjon om selve rapporten man kan kjøpe, men vi vil også minne om at det går an å gjennomføre tilleggsintervju for å sikre at man har et stort nok utvalg til å kunne lage en rapport.

I dag skal vi ha spennende foredrag fra Fjellinjen som har virkelig endret seg fra et dårlig omdømmeselskap til å ha svært bra OKS skår. I tillegg kommer vinneren av hovedpremien til å fortelle om hva de gjør og hvordan de gjør det. TNS Gallup vil også fortelle om hva vi ser av resultater for 2012, samt endringer fra 2011. Det blir ekstra spennende å se om vi ser noen endringer i forhold til sosiale medier.

erlendComment