kundeservice

Hjertet i bedriften

"Service er det viktigste produktet. Alt annet kan jeg få fra andre" 

 
Fans.jpg
 
vinnere.png

Hjertet i bedriften

Kundeservice er hjertet av bedriften

Når kunden er i kontakt med kundeservice, er det bedriften som prater. Når personen på kundeservice har en dårlig dag, har bedriften en dårlig dag. Med markeder som stadig blir mer homogene, vil kundeservice være en differensierende faktor.

Kundeservice handler ikke bare om hvor lang ventetid det er, men også om saken blir løst, om man må ta kontakt igjen og hvor dyktige man er til å løse saken der og da.

 

 

La oss se på din kundeservice

Kantar har Norges største benchmark-database for kundeservice (basert på mer enn 120 000 intervjuer) og vi har lang dialogerfaring med kundesentre i hele Norge.

Om undersøkelsen

«Det finnes mange ulike kåringer og undersøkelser i markedet når det gjelder kundeservice. Kantar sin undersøkelse er imidlertid helt klart den som henger høyest.»
— —ARVE ANDREASSEN – ADMINISTRERENDE DIREKTØR, CHESS COMMUNICATION

Norges største benchmarkundersøkelse

I Kantar er vi opptatt av tall. Vi lever for tall og vi driver analysebasert rådgivning. Våre råd baserer seg på fakta fra kunder og partnere, og ikke kun på erfaring eller teori. Dette er årsaken til at vi startet vår egen undersøkelse. Vi så at det var store skjevheter mellom hvilke selskaper som i følge kundene hadde best kundeservice, og hvilke selskaper som vant ulike kåringer.

Dette er også årsaken til at vi har startet vår egen kåring som vi mener er Norges mest representative, og gir de mest pålitelige svarene på hvem som faktisk har Norges beste kundeservice.

Dette gjør vi nå i samarbeid med Tekna som hvert år avholder sin store kundeservicekonferanse «Kundeservicedagene» i starten av året.

KSindeks - En benchmarkundersøkelse for mange bransjer

Ettersom så mange personer intervjues hvert eneste år, har vi opparbeidet oss svært gode og valide resultater. Det betyr at mange selskaper kan kjøpe sine resultater direkte i tillegg til å få vite hvordan bedriften måler seg opp mot andre.

Tjenester utover benchmarkundersøkelsen


KSindeks gjør oss i stand til å levere tjenester som overskrider selve resultatene i undersøkelsen. Vi gjennomfører også rådgivning, spesialsydde kundeserviceundersøkelser og analyse. For å finne ut mer om våre tilbud, se "tjenester".

 

 

 

Våre tjenester

  • Vårt tilbud innenfor kundeservice er bredt. Blant annet tilbyr vi:

  • Fullautomatiske kundeserviceundersøkelser via SMS eller epost

  • Telefoniske kundeserviceundersøkelser

  • Rådgivning og workshops rundt kundeservice

  • Analyser av ditt selskap sine kundeserviceresultater

  • Foredragsvirksomhet

 

 


OM KSindeks

8 år, 160 000 respondenter i benchmarbasen

Det hele startet i 2011, da Kantar bestemte seg for å satse tungt på kundeservice. Fordi vi allerede hadde noen av Norges største kundesentre på kundelisten, så vi at vi kunne dekke et behov for gode representative kundeserviceundersøkelser i markedet. I tillegg manglet markedet en god benchmark-database. Derfor startet vi KSindeks. Vi vokser for hvert år, og i samarbeid med Loxysoft og Tekna har KSindeks blitt gullstandarden for benchmark-undersøkelser innen kundeservice.

KSindeks